Luft:  6.31
Vatten:  3.5
Växthus:  7.19
Husvagn över:  11.56
Husvagn under:  10.5