Luft:  -0.38
Vatten:  1.56
Växthus:  -0.56
Husvagn över:  11.12
Husvagn under:  8.25