Luft:  18.12
Vatten:  18.06
Växthus:  23.56
Husvagn över:  16.38
Husvagn under:  16.56