Luft:  -4.81
Vatten:  1.5
Växthus:  -2.62
Husvagn över:  4.94
Husvagn under:  2.56