Luft:  16.31
Vatten:  20.94
Växthus:  18.5
Husvagn över:  17.62
Husvagn under:  17.62