Luft:  1.88
Vatten:  4
Växthus:  2.12
Husvagn över:  8.94
Husvagn under:  6.62